Komunikat o błędzie: 0x800412BE Zostało osiągnięte ograniczenie licencji Sfery na liczbę stanowisk. INS_E_GTA_LICENSE_HOST_LIMIT_REACHED

Sfera dla Subiekta jest rozszerzeniem licencyjnym firmy Insert odblokowującym API w Subiekcie. Wszystkie nasze integracje wykorzystują API do połączenia z Subiektem – zapewnia to bezpieczeństwo i integralność danych zapisywanych do bazy Subiekta. Integrator do pracy wymaga jednej licencji Subiekta (stanowisko) oraz jednej licencji Sfery.

Jeśli stanowisko ma pobrać licencję Sfery, powinna być ona wcześniej dostępna, nie zajmowana przez inne stanowisko podpięte do bazy Subiekta. Najczęstsze przyczyny komunikatu o pobranej licencji Sfery to:

  1. Uruchomiony harmonogram pobierający w tle licencję Subiekta + licencję Sfery / błąd występujący w trybie ręcznym – Jeśli harmonogram pobiera Sferę, użytkownik nie będzie mógł jej pobrać. W tym wypadku zatrzymaj harmonogram, aby odblokować ją dla trybu ręcznego. Po skończonej pracy, pamiętaj o wznowieniu harmonogramu.
  2. Pozostawienie okna programu w trybie ręcznym z pobraną Sferą – Jeśli integrator pobierze Sferę w trybie ręcznym, harmonogram nie będzie mógł jej pobrać. W prawym dolnym rogu integratora, można znaleźć informacje, czy jest ona właśnie pobierana:

    Użytkownik powinien po zakończonej pracy rozłączyć się ze Sferą (komunikat Sfera odłączona), aby umożliwić harmonogramowi w tle pracę.

Rozwiązanie I

W określonych sytuacjach (np. kolizja harmonogramu), zwolnienie Sfery może się nie powieść. Można wtedy skorzystać z opcji zamknięcia wszystkich procesów Subiekta. Spowoduje to zamknięcie absolutnie wszystkich procesów Subiekta na stanowisku. Dlatego jeśli używamy tej funkcji na serwerze, warto powiadomić osoby pracujące w firmie na oprogramowaniu Subiekt. Opcja uruchamiana jest po kliknięciu Program -> Zaawansowane -> Zamknij wszystkie procesy Subiekta:

Rozwiązanie II

Jeśli licencję Sfery pobiera inne oprogramowanie, można namierzyć je za pomocą funkcji Lista połączeń z bazą danych w menu Program -> Zaawansowane:

Na liście widzimy, że użytkownik na stanowisku DESKTOP-07HM3DM  użył rozwiązania Sferycznego oznaczonego jako %31 (1). Spod prawego przycisku myszy można wybrać Odłącz (2). Zamknie to proces Sferyczny i zwolni Sferę.

Proces tego hosta na tym stanowisko nosi numer 1868. Integrator na dole podpowiada, który identyfikator PID (3) pobiera Sferę.