Uwaga!

Integrator potrafi nadpisywać informacje o towarach. Przypadkowe uruchomienie aktualizacji lub importu może spowodować, np. usunięcie części informacji o towarach lub ustawienie nieprawidłowych cen sprzedaży.

Prosimy, aby przed instalacją i uruchomieniem integratora:

  1. Wykonać kopię zapasową danych: zarówno po stronie sklepu, jak i po stronie ERP. Upewnić się, że kopie są prawidłowe i umożliwiają przywrócenie danych.
  2. Dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Takie postępowanie zagwarantuje Państwu bezpieczeństwo oraz ciągłość działania Państwa biznesu.

Instrukcja obsługi programu WfSync

Do prawidłowej pracy programu zalecamy włączenie synchronizacji magazynów WAPRO. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.