Do wysyłki cech możemy również użyć nie tylko pole Nazwa ale i pole Właściwość. Dużą niedogodnością przy użyciu tego rozwiązania, jest ograniczone korzystanie z właściwości – Subiekt nie grupuje Właściwości do odpowiedniej cechy, ale udostępnia zbiorczą listę wszystkich – może się okazać, że przy dużej ilości cech i właściwości, odnalezienie właściwej okaże się wyjątkowo czasochłonne.