Decydując się na taki wybór, dodajemy cechę do produktu w określonym formacie. Zrobimy to w polu Opis → Cechy dodatkowe → z rozwijanej listy należy kliknąć znak PLUSa


Teraz należy zastosować formułę, na którą będzie się składać:

  1. Cecha jaka ma zostać dodana.
  2. Separator nazw i treści o którym wcześniej wspominaliśmy (domyślnie jest to pionowa kreska |).
  3. Wartość.

Tak zbudowana formuła powinna mieć kształt: Cecha|Wartość
Przykładowy zapis cechy: Zapach|Słodki lub Pojemność|20ml.

Operacje potwierdzamy przyciskiem: Zapisz.

Całość dodatkowo potwierdzamy w lewym górnym rogu przyciskiem Zapisz:

Tą samą czynność powtarzamy na innych produktach, które składają się na wariant uwzględniając unikalne cechy przypisane do odpowiedniego towaru. Pamiętaj o unikalności kombinacji dla każdego towaru składającego się na wariant, kombinacje cech nie mogą się powtarzać.