Wybór odpowiednich magazynów

Należy sprawdzić, czy w konfiguracji integratora zostały wskazane właściwe magazyny.

W sekcji Towary i usługi w Subiekcie należy wybrać towar na którym zauważono nieprawidłowość, następnie klikając prawym przyciskiem myszy -> wybrać Informator (ctrl + I)

Następnie należy udać się do zakładki Stany w magazynach – będzie tu informacja jakimi ilościami dysponujemy towaru w poszczególnych magazynach:

Upewnij się, że te wartości pokrywają się z wyborem magazynów wewnątrz integratora:

To, z jakich magazynów integrator powinien czerpać sumę o stanie magazynowym, można ustalić w zakładce: Ustawienia NazwaPlatformy.

W przypadku braku wyboru w tym miejscu, stany magazynowe będą pobierane z domyślnego magazynu wskazanego w sekcji Zamówienia:

Rezerwacje

Domyślnie program przesyła stany magazynowe pomniejszone o rezerwacje. Ustawienie to można znaleźć tutaj.

Należy się upewnić (ponownie w informatorze), którą wartość chcemy prezentować w sklepie. Czy będzie to informacja z kolumny: Dostępne (C) czyli: Stan (A) pomniejszony o Rezerwacje (B), czy tylko informacja z kolumny Stan (A).

W przypadku Subiekta Nexo Pro z uwagi na ilość dostępnych wariantów rezerwacji w celu dobrania odpowiedniej zalecamy zapoznanie się z poniższym działem:
O rezerwacjach oraz uwzględnianiu ich przez integrator (Nexo Pro)

Komplety

W przypadku kompletów, domyślnie integrator przesyła stan magazynowy wyliczając potencjalną ilość na podstawie dostępnych składników, powiększoną o ilość zmontowanych kompletów w magazynie. Opcjonalnie (w zależności od ustawienia) wartość ta pomniejszona będzie o rezerwacje.

Ilość potencjalna kompletu, to maksymalna ilość kompletów jaką można zmontować z dostępnych w magazynie składników.

Dla przykładu: mając zestaw Strój sportowy, którego złożyliśmy w Subiekcie 1 sztukę (1 sztuka zmontowana) na który składa zarówno jeden przedmiot Spodenki (5 sztuk na magazynie) oraz jeden przedmiot Koszulka (3 sztuki na magazynie), to integrator wyliczy, że moglibyśmy skompletować 3 sztuki takiego kompletu (3 sztuki potencjalne) oraz doda 1 (za wcześniej zmontowany komplet) i wyśle te informacje jako stan magazynowy.

Aby integrator wysyłał tylko ilości faktycznie zmontowane, należy w konfiguracji zaznaczyć checkbox Pomiń potencjalne ilości kompletów.