Główne okno programu prezentuje listę zamówień w sklepie, których statusy odpowiadają statusom w konfiguracji programu.

Odśwież listę – służy do wczytania najnowszej listy zamówień ze sklepu.

Domyślnie zaznaczone są zamówienia, które nigdy nie były importowane:

Zamówienia, które zostały pomyślnie zaimportowane, otrzymują znacznik ✔ w kolumnie „I”:

Aplikacja oferuje dwa tryby importu zamówień: Importuj oraz Importuj i pokaż. Druga opcja powoduje wyświetlenie każdego wystawianego dokumentu na ekranie przed importem. Umożliwia przejrzenie dokumentu oraz wprowadzenie na nim ew. korekt lub anulowanie importu:

Po zaimportowaniu zamówienia

  1. Jego status ulega zmianie na zaimportowany i otrzymuje znacznik ✔.
  2. Pojawia się numer dokumentu z Subiekta.
  3. W polu Aktywność pojawia się informacja, czy proces się powiódł.
  4. W zależności od ustawień – zostaje zmieniony status zamówienia w sklepie i/lub wysłane powiadomienie.

Dodatkowe funkcje

Klikając na liście zamówień prawym przyciskiem myszy pojawi się menu kontekstowe:


Zaznacz wszystkie – zaznacza checkbox przy wszystkich zamówieniach na liście.

Odznacz wszystkie – odznacza checkbox przy wszystkich zamówieniach na liście.

Zaznacz/odznacz wybrane – wykonuje akcję dla zamówień zaznaczonych (podświetlonych na niebiesko). Aby podświetlić kilka zamówień, wystarczy kliknąć i przeciągnąć kursorem lub klikać je jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Control.

Wybrane -> Oznacz jako zaimportowane – nadaje znacznik zaimportowania wybranym zamówieniom. Zamówienie ze znacznikiem nie jest ponownie oznaczane jako do importu, np. przez harmonogram, można je jednak pobrać ponownie, ręcznie zaznaczając checkboxem.

Wybrane -> Zmień status – zbiorczo zmienia status na sklepie dla zaznaczonych zamówień.

W zależności od sklepu – przy aktualizacji statusu zamówienia może zostać wysłane powiadomienie do Klienta.

Wybrane > Wyślij dokument sprzedaży w PDF do sklepu/na e-mail – przesyła obraz PDF dokumentu sprzedaży powiązanego z zamówieniem do sklepu. Funkcja wysyłania do sklepu dostępna jest wyłącznie dla platform: BaseLinker, WooCommerce, PrestaShop, Allegro i Apilo. W przypadku importu zamówień do ZK, przesłany zostanie obraz dokumentu sprzedaży powiązanego z dokumentem ZK.
Wysyłka poprzez e-mail wymaga wcześniejszego skonfigurowania skrzynki pocztowej.

Ukryj – usuwa zamówienie z listy. Zamówienie nie zostaje usunięte ze sklepu.

Pokaż w sklepie – otwiera zamówienie w panelu sklepu w domyślnej przeglądarce internetowej. Funkcja ta dostępna jest dla niektórych platform, np. WooCommerce, BaseLinker, PrestaShop, Magento, ShopGold, Allegro i SOTE.