Aby wygenerować dane dostępowe do API Shopify należy wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się do panelu Shopify.
 2. Przejdź do Ustawienia (lewy dolny róg):
 3. Wybierz Aplikacje i kanały sprzedaży, następnie kliknij Zaprojektuj aplikacje dla swojego sklepu:
 4. Kliknij Utwórz aplikację:
 5. Uzupełnij pole Nazwa aplikacji oraz Programista aplikacji i kliknij Utwórz aplikację:
 6. Należy teraz nadać uprawnienia aplikacji. Kliknij Konfiguruj zakresy API panelu administracyjnego:
 7. Nadaj pełne uprawnienia (read i write) dla:
  • Dostosuj modele wpisów niestandardowych treści
  • Edycja zamówienia
  • Informacje zwrotne dotyczące zasobów
  • Karty prezentowe
  • Klienci
  • Konta Shopify Payments
  • Oferty produktów
  • Opcje zakupu
  • Produkty
  • Przypisane zamówienia realizacji
  • Rabaty
  • Tłumaczenia
  • Usługi realizacji
  • Warunki płatności
  • Wersje robocze zamówień
  • Wysyłka
  • Zamówienia
  • Zapasy
  • Zasady ustalania cen

 8. Pamiętaj aby zapisać zmiany:
 9. Przejdź do Poświadczenia API i kliknij Zainstaluj aplikację i potwierdź Instaluj:
 10. Zostanie wyświetlony token dostępowy. Nie zamykaj strony!
  Token będzie widoczny tylko jeden raz. Jeśli zgubisz token – konieczne będzie ponowne wygenerowanie go poprzez kliknięcie Odinstaluj aplikację i ponownie Zainstaluj aplikację.
 11. Uruchom integrator i przejdź do Program > Konfiguracja > Połączenie ze sklepem.
 12. Uzupełnij pola:

  • adres sklepu,
  • API Key: skopiuj zawartość pola Klucz API
  • Password: skopiuj zawartość pola Token
 13. Kliknij przycisk Testuj i upewnij się, że połączenie jest prawidłowe:
 14. Przejdź do dalszej konfiguracji integratora.

Parametry zamówień

Operuj statusami zamówień – określa, jakiego statusu integrator ma używać do filtrowania zamówień do importu. Dostępne statusy odpowiadają filtrom widocznym w panelu administracyjnym sklepu. Są to:

 • status płatności,
 • status realizacji,
 • status „ogólny” (zamówienia otwarte/zamknięte)

Pole NIP – określa nazwę pola przechowującego numer NIP płatnika zamówienia. W domyślnej konfiguracji Shopify nie posiada pola na numer NIP. Można do tego celu wykorzystać np. pole „Adres 2” lub dodać dodatkowe pole własne zamówienia. Następnie należy wykonać kroki:

 1. Złożyć przykładowe zamówienie z uzupełnionym polem NIP płatnika.
 2. Kliknąć przycisk Wybierz – zostanie otwarte okno wyboru ścieżki:
 3. Wprowadzić ID zamówienia z kroku 1.
  Należy posłużyć się ID zamówienia, a nie jego numerem. ID widoczne jest w adresie strony z edycją zamówienia:
 4. Kliknij Wczytaj zamówienie. Zostanie zaprezentowane drzewko prezentujące strukturę zamówienia.
 5. Wybierz z drzewka element zawierający wprowadzony w kroku 1 numer NIP i kliknij OK.