Tryb nauki umożliwia importowanie zamówień, których normalnie nie można zaimportować z powodu braku symbolu towaru po stronie sklepu.

Integrator w tym trybie będzie prosił o wskazanie odpowiadającego towaru w programie magazynowym. Powiązanie to może być użyte jednorazowo (na potrzeby wybranego zamówienia) lub może zostać zapisane na stałe. Funkcję tę można włączyć w konfiguracji.

 

Praca z trybem nauki

Zaimportuj co najmniej jedno zamówienie, na którym brakuje symboli produktów:

Zostanie okno prezentujące listę wszystkich towarów z brakującym symbolem. Aby wskazać odpowiadający mu towar z Subiekta, kliknij link Wybierz:

Uruchomi to listę towarów. Należy teraz odnaleźć odpowiedni produkt i przypisać do niego jego odpowiednik. Wybierz produkt (1) i kliknij: OK (2)

Pole Symbol (3) zostanie uzupełnione symbolem wybranego produktu. Aby kontynuować, wybierz jedną z opcji:

  1. Zapamiętaj i zamknij – spowoduje, że symbol zostanie zapisany zarówno w samym zamówieniu jak i w bazie towarów sklepu. Dzięki temu nowe kolejne zamówienie z tym produktem będzie miało już uzupełniony symbol.
    Funkcja ta dostępna jest tylko dla platform WooCommerce, PrestaShop, Magento i ShopGold.
  2. Zastosuj tylko do tego zamówienia – symbol zostanie użyty tylko na tym zamówieniu.

Wybranie którejkolwiek z opcji zakończy się importem zamówienia. Aby anulować, wystarczy zamknąć okno.