Główne okno programu prezentuje listę zamówień oraz menu i kilka przycisków. Są to między innymi:

 • Odśwież listę i Importuj – służące do pracy z zamówieniami. Szerzej to zagadnienie opisuje ten artykuł.
 • Limit – określa maksymalną liczbę zamówień, jaką zaprezentuje lista zamówień. Ustawienie to ma zastosowanie także dla harmonogramu.
 • Import/eksport towarów – przechodzi do okna opisanego w tym artykule pomocy.
 • Synchronizacja towarów – uruchamia okno Import/eksport towarów i natychmiast przechodzi do funkcji Aktualizuj w sklepie. Jeśli podczas aktualizacji nie wystąpiły błędy – okno zamknie się samoczynnie.
 • Aktualizacja zwrotna – uruchamia proces wymiany informacji o zamówieniach, szerzej opisany tutaj.
 • Filtruj – pozwala na przeszukanie listy zamówień. Należy wpisać poszukiwany tekst i zatwierdzić klawiszem Enter.
 • Opcjonalny pasek wyboru statusów zamówień do zaprezentowania na liście.

Na pasku statusu (znajdującym się na dole okna) znaleźć można także:

 • Informacje o licencji, liczbie zamówień oraz pasek postępu dla importu zamówień.
 • Przycisk otwierający Konsolę użytkownika.
 • Przycisk umożliwiający ręczne otwarcie lub zamknięcie połączenia ze Sferą. Przycisk ten wskazuje także czy połączenie jest w tej chwili aktywne.
  Połączenie pozostaje nieaktywne aż do momentu gdy będzie potrzebne np. do pobrania zamówień lub informacji o towarach.

Praca z programem: