1. Zaloguj się do panelu SellAsist.
 2. Przejdź do zakładki Integracje > Klucze API:

 3. Kliknij Dodaj klucz:
 4. Uzupełnij formularz dodawania klucza API:
  • Wyświetlana nazwa: dowolna, np. Integratory.
  • Klucz API: kliknij przycisk Wygeneruj nowy i skopiuj klucz do schowka (będzie potrzebny w kolejnym kroku).
  • Powiązane konto email i powiązana firma: wybierz z listy elementy, które mają być użyte z integracją.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Uruchom integrator i przejdź do menu Program > Konfiguracja.
 7. Przejdź do zakładki Połączenie ze sklepem.
 8. Uzupełnij pola Adres panelu sklepu oraz Klucz API (wygenerowany w kroku 4):
 9. Kliknij przycisk Testuj.
 10. Jeśli połączenie jest prawidłowe, przejdź do dalszej konfiguracji integratora.

Pozostałe

Pole dodatkowe zamówienia dla dokumentów PDF – pozwala na określenie pola dodatkowego zamówienia, do którego może zostać przesłany dokument sprzedaży w PDF.

Jeśli w SellAsist nie skonfigurowano żadnego pola dodatkowego typu pliki o rodzaju dokumenty doc,docx,pdf,xlsx,txt, integrator zaproponuje założenie odpowiedniego pola:

Stawka VAT za transport – stawka podatkowa z jaką będzie pobierana usługa transportowa, do wyboru:

 • Fixed – stała (wpisz wysokość w polu Stawka (%))
 • Highest – najwyższa stawka za towar z zamówienia,
 • Lowest – najniższa stawka za towar z zamówienia,
 • Last – stawka z ostatniej pozycji na zamówieniu.

Pobieraj zamówienia nie starsze niż N dni – pozwala na ograniczenie zbioru zamówień na których będzie pracować integracja do wartości określonej w dniach wstecz. Im mniejsza wartość, tym szybsze ładowanie listy zamówień.