Wybór autentykacji SQL

Zwykle przyczyną problemów z harmonogramem jest ustawienie trybu autentykacji Windows w parametrach połączenia z Subiektem. Należy zmienić tryb autentykacji na autentykację SQL (mieszaną) (Program > Konfiguracja > Polączenie z Subiektem > Dane serwera SQL > Autentykacja SQL).

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Ustawienie katalogu binariów (Subiekt Nexo Pro)

Brak uprawnień do katalogu binariów uniemożliwi pracę użytkownikowi harmonogramu. Narzędzie rozwiązujące ten problem znajduje się tutaj