Wiele problemów z integracją z Subiektem Nexo Pro ma swoje podłoże w binariach  występujących w różnych wersjach (np. przy aktualizacji Subiekta Nexo Pro binaria są nadpisywane, gdy z komputera korzysta więcej niż jedna osoba, występuje również problem uprawnień).

Problem ten można wyeliminować poprzez użycie Narzędzi NEXO z poziomu integratora i skorzystanie z opcji Ustaw własny katalog binariów.

  1. Ścieżka obecnego katalogu binariów – domyślna ścieżka binariów jest zawarta w katalogu użytkownika. Do tego katalogu ma dostęp tylko zalogowany użytkownik, co wynika ze struktury uprawnień systemu plików w Windows. Jeśli z komputera korzysta więcej niż jeden użytkownik, może to rodzić błąd uprawnień, dlatego warto skorzystać z opcji sugerowanej strzałką nr 2.
  2. Ustaw własny katalog – Tutaj możemy wskazać własny katalog dla binariów. Musi to być katalog do którego dostęp do odczytu i zapisu będzie możliwy także dla innych użytkowników. Dla ułatwienia zalecane zatem jest, aby był to katalog zagnieżdżony jak najniżej, tj. znajdował się np. bezpośrednio na dysku C:.
    Przykład: C:\BinariaNexo
  3. Wyczyść katalog binariów – usuwa całą zawartość katalogu binariów.
  4. Wyczyść systemowy katalog binariów – czyści katalog binariów systemowych. Przed użyciem opcji, zamknij wszystkie procesy Subiekta.
Po wyczyszczeniu lub wskazaniu nowego (pustego) katalogu Subiekt Nexo Pro wypakuje binaria ponownie przy kolejnym zalogowaniu do podmiotu.

Teraz należy postąpić zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez komunikat (uruchamiamy docelowy podmiot, do którego należy zalogować się na dowolne konto).

Kiedy czyścić binaria, a kiedy ustawiać własny katalog? Własny katalog należy ustawić przy pierwszej instalacji SubSync2 na komputerze, czyszczenie binariów w przypadku aktualizacji Subiekta Nexo Pro na stanowisku.