Subiekt przy zakładaniu nowego kontrahenta, w domyślnej konfiguracji programu tworzy Symbol kontrahenta na podstawie adres e-mail.

W Subiekcie pole Symbol kontrahenta ma ograniczenie długości do 20 znaków. Jeśli używamy jako symbolu kontrahenta pola e-mail bardzo łatwo przekroczyć próg.

Najprostszym rozwiązaniem jest zmiana sposobu tworzenia symbolu kontrahenta – włączyć automatyczne nadawanie symboli przez Subiekta.

Zmiany należy dokonać w konfiguracji programu (KontrahenciTworzenie symboli kontrahentówAuto – Subiekt nada symbol automatycznie)

oraz w przypadku Subiekta GT również w samym Subiekcie (Administracja (1) → Parametry (2) → Kontrahenci (3) → zakładka Podstawowe → Nadawanie symboli (4) → Automatyczne → OK)

Aby zastosować zmiany należy zamknąć wszystkie okna i procesy Subiekta np. z poziomu menedżera zadań. Taki sam efekt, można uzyskać po zrestartowaniu komputera. W przeciwnym wypadku integrator poda komunikat o błędzie integralności zapisu do bazy.