Zamówienia

Domyślny magazyn – wskazuje magazyn, do którego będą importowane zamówienia oraz z którego integrator będzie pobierał informacje o stanach magazynowych

Istnieje możliwość wskazania więcej niż jednego magazynu, z których ilości zostaną zsumowane przy wysyłce do sklepu. Więcej informacji tutaj.

Tryb importu – pozwala wybrać typ dokumentu, jaki integrator będzie tworzył przy imporcie zamówienia:

  1. ZK (bez rezerwacji)
  2. ZK (z rezerwacjami)
  3. ZK (bez rezerwacji) > FS/PA (wystawia ZK i natychmiastowo FS lub PAi). Nie zalecamy używania tego trybu.
  4. ZK (z rezerwacjami) > FS/PA (wystawia ZK rezerwacjami i natychmiastowo FS lub PAi). Nie zalecamy używania tego trybu.
  5. FS/PAi
  6. WZ
  7. ZK (bez rezerwacji) > WZ (wystawia ZK i natychmiastowo WZ).
  8. ZK (z rezerwacjami) > WZ (wystawia ZK z rezerwacjami i natychmiastowo WZ).

Tryb rezerwacji (Subiekt Nexo) – określa tryb rezerwacji używanych w Subiekcie NEXO. Więcej informacji na temat trybów rezerwacji znaleźć tutaj.

Wycofany skutek magazynowy – dotyczy tylko trybu FS/PA. W przypadku włączenia, dokumenty tworzone integratorem będą posiadać wycofany skutek magazynowy.

Ustaw kategorię dokumentu – pozwala wskazać kategorię która będzie nadawana dla wszystkich tworzonych przez integrator zamówień. Należy wybrać wartość z listy rozwijanej. Kategoriami można zarządzać w ustawieniach Subiekta.

Data dokumentu sprzedaży – określa, czy zamówienia importowane przez integrator mają być wystawiane z datą złożenia zamówienia w sklepie czy z datą dzisiejszą.

Sposób wyliczania cen – pozwala ustalić od jakiej kwoty mają być wyliczane zamówienia. Dla uzyskania pełnej zgodności, zalecamy ustawienie od brutto.

Użyj stawki VAT z kartoteki towarowej – nakazuje integratorowi pobrać stawkę VAT nie z zamówienia, ale z kartoteki produktu w Subiekcie.

Zalecamy, aby – jeśli to możliwe – podatki były naliczane przez sklep.

Zawartość pola „Oryginał”, „Podtytuł” i „Uwagi” – pozwala określić zawartość wybranych pól na dokumentach tworzonych przez integrator. W tym miejscu można używać także znaczników, które zostaną zastąpione określonymi informacjami (jak np. nr zamówienia, status, rodzaj dokumentu sprzedaży itd). Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Powiązania towarów

Importuj towary jako usługi jednorazowe – to opcja pozwalająca importować pozycje zamówień jako usługi jednorazowe. Powoduje to możliwość pobrania zamówień do Subiekta nawet w momencie, gdy symbole na sklepie nie są uzupełnione.

Pobrane w ten sposób zamówienie nie wywoła skutku magazynowego ani rezerwacji!

Spróbuj uzupełnić puste symbole (tryb nauki) – pozwala importować zamówienia bez symboli w towarach. Więcej szczegółów tutaj.

Symbol usługi powiązanej z kosztami transportu – usługa pod którą integrator będzie podpinał koszty dostawy. Jeśli usługa nie zostanie wybrana, zamiast niej na dokumencie sprzedaży pojawi się usługa jednorazowa. Dokładna informacja o wybranej na zamówieniu formie dostawy zapisywana jest w opisie pozycji.

Symbol usługi powiązanej z kosztami dodatkowymi (16) – wskazuje usługę z Subiekta, pod którą integrator będzie podpinał pod koszty dodatkowe (jeśli wystąpią). Kosztem dodatkowym może być np. prowizja operatora płatności. Sugerowane nazwy to Pakowanie lub Obsługa płatności. Jeśli usługa nie zostanie wybrana, zamiast niej na dokumencie sprzedaży pojawi się usługa jednorazowa.

Dolicz koszt dodatkowy do pierwszej pozycji na zamówieniu – zamiast tworzyć dodatkową pozycję w zamówieniu z kosztem dodatkowym, integrator doda jego wartosć do pierwszej pozycji na zamówieniu.

Mapowanie usług dostawy

Mapowanie usług dostawy umożliwia powiązanie usług z kartoteki towarowej Subiekta z metodami dostawy ze sklepu. Dzięki temu możliwe jest wskazanie np. osobnej usługi dostawy dla firmy kurierskiej i osobnej dla paczkomatów.

Jeśli na liście brakuje określonej metody dostawy, należy złożyć w sklepie zamówienie i wskazać na nim metodę dostawy której brakuje.

Jeśli liczba usług w Subiekcie jest duża, możemy użyć trybu ręcznego (prawy przycisk myszy). Odblokuje to możliwość ręcznego wpisania symbolu:

Symbol należy skopiować z kartoteki usługi z Subiekta.