Zamówienia

Domyślny magazyn – wskazuje magazyn, do którego będą importowane zamówienia oraz z którego integrator będzie pobierał informacje o stanach magazynowych

Istnieje możliwość wskazania więcej niż jednego magazynu, z których ilości zostaną zsumowane przy wysyłce do sklepu. Więcej informacji tutaj.

Tryb importu – pozwala wybrać typ dokumentu, jaki integrator będzie tworzył przy imporcie zamówienia:

 1. ZK (bez rezerwacji)
 2. ZK (z rezerwacjami)
 3. ZK (bez rezerwacji) > FS/PA (wystawia ZK i natychmiastowo FS lub PAi). Nie zalecamy używania tego trybu.
 4. ZK (z rezerwacjami) > FS/PA (wystawia ZK rezerwacjami i natychmiastowo FS lub PAi). Nie zalecamy używania tego trybu.
 5. FS/PAi
 6. WZ
 7. ZK (bez rezerwacji) > WZ (wystawia ZK i natychmiastowo WZ).
 8. ZK (z rezerwacjami) > WZ (wystawia ZK z rezerwacjami i natychmiastowo WZ).

Tryb rezerwacji (Subiekt Nexo) – określa tryb rezerwacji używanych w Subiekcie NEXO. Więcej informacji na temat trybów rezerwacji znaleźć tutaj.

Wycofany skutek magazynowy – dotyczy tylko trybu FS/PA. W przypadku włączenia, dokumenty tworzone integratorem będą posiadać wycofany skutek magazynowy.

Ustaw kategorię dokumentu – pozwala wskazać kategorię która będzie nadawana dla wszystkich tworzonych przez integrator zamówień. Należy wybrać wartość z listy rozwijanej. Kategoriami można zarządzać w ustawieniach Subiekta.

Data dokumentu sprzedaży – określa, czy zamówienia importowane przez integrator mają być wystawiane z datą:

 • Dzisiejsza – data zaimportowania zamówienia,
 • Sprzedaz – data złożenia zamówienia w sklepie,
 • DataPlatnosci – (tylko BaseLinker, Apilo, SOTE Shop) – data płatności za zamówienie w sklepie; jeśli zamówienie nie zostało opłacone zostanie użyta data złożenia zamówienia.

Ustawienia dat – otwiera okno pozwalające na precyzyjne określenie dat na dokumentach tworzonych przez integrator w momencie importu zamówienia.
W zależności od wersji Subiekta (NEXO PRO lub GT) oraz od wybranego trybu importu zastosowanie mogą mieć różne daty. Na przykład: Termin realizacji dotyczy tylko dokumentów ZK. Termin fakturowania tylko dokumentów WZ.

Dostępne opcje są podobne jak dla pola Data dokumentu sprzedaży, przy czym dostępna jest dodatkowo wartość pusta, która wskazuje na brak ustawienia (zostanie użyta domyślna data podstawiona przez Subiekta zgodnie z jego konfiguracją).

Sposób wyliczania cen – pozwala ustalić od jakiej kwoty mają być wyliczane zamówienia. Dla uzyskania pełnej zgodności, zalecamy ustawienie od brutto.

Zawartość pola „Oryginał”, „Podtytuł” i „Uwagi” – pozwala określić zawartość wybranych pól na dokumentach tworzonych przez integrator. W tym miejscu można używać także znaczników, które zostaną zastąpione określonymi informacjami (jak np. nr zamówienia, status, rodzaj dokumentu sprzedaży itd). Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Statusy zamówień

Pobieraj zamówienia o statusie – na podstawie tego ustawienia integrator zaprezentuje (lub nie) zamówienia na liście w głównym oknie programu. Ustawienie to ma także zastosowanie dla harmonogramu. Należy wybrać z listy interesujące nas statusy zamówień po kliknięciu linku:

Pokaż przycisk wyboru statusów w głównym oknie programu – włączenie tej opcji włącza wyświetlanie dodatkowej kontrolki w głównym oknie programu, za pomocą której można dokonać szybkiego wyboru statusów z tego miejsca (bez konieczności wchodzenia do konfiguracji):

Zmiany w tym miejscu odnoszą się do ogólnej konfiguracji statusów, na której pracuje integrator – w tym dla harmonogramu