Akcja po zaimportowaniu zamówienia

Określa czynności, które zostaną wykonane po zaimportowaniu zamówienia integratorem do Subiekta.

Zmień status zamówienia – zmienia w sklepie status zamówienia na wybrany z listy.

Wyślij SMS do klienta – wysyła wiadomość SMS za pomocą integracji z SMSAPI (patrz dalej). Odbiorcą jest numer telefonu powiązany z płatnikiem dokumentu. Treść wiadomości należy ustawić klikając link Szablon wiadomości… . Jeśli opcja nie jest aktywna – włącz integrację z SMSAPI (patrz dalej).

 

Akcja po zrealizowaniu zamówienia

Określa czynności, które zostaną wykonane po zrealizowaniu zamówienia w Subiekcie.

Ustawienie dostępne wyłącznie dla trybu importu ZK lub ZK z rezerwacjami.

Akcje te wykonywane są w aktualizacji zwrotnej lub podczas importu zamówienia, jeśli w momencie importu zamówienia jest ono gotowe do realizacji

Zmień status zamówienia – zmienia w sklepie status zamówienia na wybrany z listy.

Wyślij SMS do klienta – wysyła wiadomość SMS za pomocą integracji z SMSAPI (patrz dalej). Odbiorcą jest numer telefonu powiązany z płatnikiem dokumentu. Treść wiadomości należy ustawić klikając link Szablon wiadomości… . Jeśli opcja nie jest aktywna – włącz integrację z SMSAPI w Powiadomienia > SMS (patrz dalej).

Przesyłaj dokumenty sprzedaży w PDF do sklepu – pozwala przesłać obraz dokumentu sprzedaży w formacie PDF do sklepu. Funkcja dostępna jest dla sklepów, które obsługują taką funkcjonalność (np. PrestaShop, WooCommerce, BaseLinker, Apilo, SellAsist itd.).

Przesyłaj dokumenty sprzedaży w PDF na e-mail – pozwala przesłać obraz dokumentu sprzedaży w formacie PDF przez e-mail do płatnika dokumentu. Jeśli opcja nie jest aktywna, skonfiguruj powiadomienia e-mail w Powiadomienia > E-mail (patrz dalej).

 

Powiadomienia

Prosimy o ostrożność w używaniu powiadomień. Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować wysłanie dużej ilości powiadomień, również do wszystkich archiwalnych zamówień.

Zalecamy w pierwszej kolejności zresetować statusy aktualizacji zwrotnej (patrz dalej).

SMS

Włącz integrację z SMSAPI – włącza możliwość wysyłki wiadomości za pomocą providera SMSAPI.

Login – login do usługi SMSAPI

Hasło (MD5) – hasło do usługi SMSAPI w formacie skrótu MD5. Hasło można podejrzeć w panelu SMSAPI w zakładce Ustawienia API > Hasło do API (MD5).

Pole nadawcy – określa nazwę nadawcy wiadomości w systemie SMSAPI. Możesz użyć wyłącznie wartości z listy dostępnej w panelu SMSAPI w zakładce Wiadomości SMS > Pola nadawcy. Jeśli chcesz używać wiadomości ekonomicznych (wysyłanych z losowego numeru), wprowadź wartość ECO.

Testuj – umożliwia wysłanie testowej wiadomości SMS na dowolny numer telefonu.

Tryb testowy – w trybie testowym wszystkie wiadomości SMS kierowane są do odbiorcy wskazanego w polu Numer telefonu. Zalecamy użycie trybu testowego przez pierwszych kilka dni, aby mieć pewność co do prawidłowej konfiguracji powiadomień.

E-mail

Włącz powiadomienia e-mail – włącza możliwość wysyłki wiadomości za pomocą tradycyjnej poczty e-mail.

Adres e-mail nadawcy – wskazuje nawę skrzynki z której wysyłane są wiadomości (odpowiednik nagłówka FROM).

Serwer SMTP – nazwa serwera SMTP (sprawdź w konfiguracji Twojego klienta poczty).

Login SMTP – login do serwera poczty wychodzącej, zwykle taki sam jak adres e-mail nadawcy.

Hasło SMTP – hasło do serwera poczty wychodzącej.

Port SMTP – port TCP serwera poczty (sprawdź w konfiguracji Twojego klienta poczty). Najczęściej używane numery portów są dostępne na liście.

SSL/TLS – włącza szyfrowanie komunikacji z serwerem SMTP.

Ignoruj błędy certyfikatu – pozwala na połączenie z serwerem, którego certyfikat SSL jest nieprawidłowy (np. z powodu używania innej nazwy domeny).

Tryb testowy – w trybie testowym wszystkie wiadomości e-mail kierowane są do odbiorcy wskazanego w polu Adres odbiorcy. Zalecamy użycie trybu testowego przez pierwszych kilka dni, aby mieć pewność co do prawidłowej konfiguracji powiadomień.

Temat wiadomości – wskazuje temat wiadomości z powiadomieniem (odpowiednik nagłówka SUBJECT).

Treść wiadomości – pozwala na wprowadzenie tekstu wiadomości.

Dołącz dokument sprzedaży w PDF – włącza funkcję która dodaje załącznik z dokumentem sprzedaży (FS/PA) do odpowiednich wiadomości.

Testuj – pozwala na wysłanie na wskazany adres testowej wiadomości.

Pozostałe ustawienia

Resetuj statusy aktualizacji zwrotnej

Resetowanie statusu aktualizacji zwrotnej polega na oznaczeniu wybranych z listy parametrów (przechowywanych wewnętrznie w bazie danych) dla wszystkich zamówień pobranych do określonej daty (włącznie). Dzięki temu można uniknąć wysłania setek powiadomień/statusów/wiadomości dla zamówień zaimportowanych przed wskazaną datą.

Zaznacz na liście Resetuj parametry parametry do zresetowania i kliknij Resetuj.

Zalecamy zresetowanie statusów za każdym razem gdy następuje zmiana ustawień w zakładce Aktualizacja zwrotna i statusy

Wzorce wydruków

Pozwala wskazać wzorce wydruków używane do generowania dokumentów PDF określonych typów.

W przypadku gdy wartości te są puste, zostaną użyte domyślne wzorce wydruków wg konfiguracji Subiekta.

 

Zobacz także:

Aktualizacja zwrotna