Subiekt GT

Do korzystania z flag własnych wymagany jest Czerwony Plus dla Subiekta GT

Aby zarządzać flagami, należy przejść do: Administracja (1) -> Parametry (2) -> Flagi własne (3) -> z listy należy wybrać sekcje Obiekt (4).

Subiekcie GT flagi nadawane są dla typów dokumentów. Należy wybrać taki typ dokumentu, jaki integrator tworzy w sekcji: Tryb importu w konfiguracji programu. Na przykład, jeśli w konfiguracji wskazano ZK to w sekcji Obiekt (4) wybierz Zamówienia od klientów.

Kiedy już mamy wybrany typ dokumentu kliknij: Dodaj (1) Pojawi się okno wyboru flagi, czyli: Symbol (2) oraz nazwy tej flagi np.: Opłacone (3)

Subiekt Nexo Pro

Aby zarządzać flagami, należy przejść do: Konfiguracja (1) -> Flagi (2). Utwórz nową flagę poprzez kliknięcie przycisku Dodaj (3).

Uzupełnij pola Nazwa (1), Kolor (2) oraz opcjonalnie Kształt. Typ obiektu powiązanego (3) – to pole powinno pozostać puste. Po kliknięciu: Zapisz flaga zostanie zapisana.

Flagi własne – konfiguracja SubSync

Należy przejść do konfiguracji i w zakładce Zamówienia, zaznaczyć checkbox: Mapuj statusy i metody płatności na flagi  następnie: Edytuj mapowanie

 

Uruchomi się okno mapowania flag. W sekcji: Status zamówienia (1) wybierz jaki status ma zamówienie po stronie sklepu, któremu nadamy flagę. Forma płatności (2) to forma płatności, jaką ma zamówienie złożone, umożliwia to nadanie różnych flag dla odmiennych form płatności dla tego samego statusu zamówienia. W sekcji Flaga (3) należy wybrać, którąś z dostępnych flag.

Tak skonfigurowane flagi prezentują się dla Subiekta GT:

Dla Subiekta Nexo Pro: