Subiekt Nexo Pro obsługuje kilka trybów rezerwacji towarowych. Szerzej zagadnienie to opisuje artykuł w pomocy technicznej Insert – Objaśnienie rezerwacji.

Integrator SubSync  posiada wsparcie w zakresie trybów:

  • rezerwacja stanu – pozwala importować zamówienia bez dostępnych stanów magazynowych, zakładając na nie rezerwacje stanu.
  • rezerwacja dostawy – importuje tylko zamówienia, których stan handlowy w produktach na to pozwala – jeśli to nie będzie możliwe, nie dojdzie do rezerwacji dostawy i zamówienie nie zostanie zaimportowane.
  • częściowa rezerwacja dostawy – to kompromis między dwoma opcjami: tam gdzie stan magazynowy na to pozwala zostanie założona Rezerwacja Dostawy, na pozostałej części dokumentu rezerwacja stanu.

Ustawienie to można zmienić w konfiguracji.