Informacje o cechach przechowywane będą w polu: Uwagi:
Cechy muszą mieć strukturę:
Nazwa + Separator treści + Właściwość
np. Właściwość|Nawilżający

Tą samą czynność musimy powtórzyć na innych produktach, które składają się na wariant, uwzględniając unikalne cechy przypisane do odpowiedniego towaru. Należy pamiętać o unikalności kombinacji dla każdego towaru składającego się na wariant, kombinacje cech nie mogą się powtarzać.