Wersja Subiekta – określa z jaką wersją Subiekta lub Navireo łączymy integrator (dostępne to: Subiekt GT, Subiekt NEXO Pro, Navireo).

W przypadku Subiekta GT możliwe jest automatyczne zaimportowanie ustawień połączenia z bazą danych z plików konfiguracyjnych Subiekta. Aby to zrobić, kliknij przycisk Wczytaj. Następnie wskaż plik admin.xml lub Subiekt.xml (znajdują się one w katalogu C:\ProgramData\InsERT\InsERT GT)

Dane serwera SQL

Nazwa serwera/instancji – wybierz nazwę serwera SQL.

Nazwę serwera oraz bazy danych można podejrzeć w oknie Subiekta (GT):

lub w Subiekcie NEXO Pro:

Typ autentykacji – określa typ autentykacji Windows lub SQL. Dla prawidłowej pracy harmonogramu zalecamy Autentykację SQL.

Login i hasło użytkownika bazy SQL -wybierz odpowiedniego użytkownika bazy SQL (4). Domyślnie Subiekt GT zakłada użytkownika o danych:
Nazwa: sa
Hasło: puste

Nazwa bazy danych – wskazuje bazę danych podmiotu. Aby wyświetlić listę dostępnych podmiotów, kliknij przycisk [🗘] i następnie wybierz właściwy podmiot z listy:

Dane pracownika – Pole na login i hasło użytkownika Subiekta. Z tym użytkownikiem powiązane będą dokumenty wystawiane przez integrator. Zalecamy użycie konta o pełnych uprawnieniach.

W niektórych wersjach Subiekta GT występuje błąd który skutkuje komunikatem o nieprawidłowym logowaniu gdy hasło składa się z cyfr. W takim wypadku należy zmienić hasło na nowe.
W przypadku Subiekta Nexo Pro hasło nie może być puste. Jeśli pracownik loguje się bez hasła, należy ustawić mu hasło.

Konfigurację kończymy przyciskiem Testuj

W przypadku Subiekta Nexo Pro zalecamy ustawienie katalogu binariów. Pozwala to na niezawodną pracę w harmonogramie. Szczegóły opisane zostały tutaj.