SubSync umożliwia przesyłanie cech jako atrybutów produktu. Aby ustawić tą funkcjęwejdź w KonfiguracjaProdukty (2) → w polu Atrybuty wybierz checkbox: Przesyłaj cechy jako atrybuty produktów (1) .
Musisz jeszcze wybrać miejsce przechowywania atrybutów (2). Ponieważ tematyka przechowywania cech pokrywa się z wykorzystaniem ich dla wariantów, każdy z przypadków został opisany osobno dla:

Subiekta GT

Subiekta Nexo PRO

Następnie po skonfigurowaniu programu, podczas eksportu/ aktualizacji towarów zaznacz checkbox Atrybuty (cechy), w ten sposób cechy zostaną przypisane do produktów. Zadanie zatwierdzamy przyciskiem: Start.

 

Widok dodanej cechy dla PrestaShop:

Widok dodanej cechy dla WooCommerce: