W pierwszej kolejności uruchom Subiekta Nexo Pro i dodaj nowy model. Model jest wyróżnikiem łączącym wszystkie warianty określonego towaru w jeden produkt wariantowy (np. ten sam model butów występujący w różnych rozmiarach).

W tym celu kliknij Asortyment (1)Modele (2)Dodaj (3)Model (4) (lub klawisz Insert).

Na obrazku poniżej, w miejscu pierwszej strzałki (1) wpisujemy nowy Symbol modelu. Tam gdzie prowadzi strzałka druga (2) wpisujemy nazwę globalną produktu. Całość akceptujemy klikając ZAPISZ (3).

 

Teraz możemy dodać model do produktu. Dwukrotnie klikamy na produkt:


Po wybraniu towaru klikamy Popraw

Teraz możemy edytować pola towaru. Szczególnie interesować nas będzie pole model, klikamy na nim wybierając: Dodaj i Wstaw

Następnie wybieramy Model i klikamy: Wybierz

Teraz zdecyduj, w którym miejscu przechowywać będziemy cechy. Powracamy do sekcji konfiguracji integratora, a konkretnie do zakładki Produkty (2). W sekcji Atrybuty i warianty zaznacz checkboxy odpowiedzialne za tworzenie wariantów.