Importuj nowych kontrahentów jako jednorazowych – Podczas importu zamówienia program podejmie próbę odszukania istniejącej kartoteki kontrahenta wg kryteriów określonych w polu Identyfikacja kartotek kontrahentów. Jeśli to zawiedzie, utworzy kontrahenta jednorazowego. Funkcja ta dostępna jest tylko dla Subiekta GT. Zalecamy wybór tej funkcji w przypadku np. sprzedaży na Allegro.

Od wersji 2.12 SubSync możliwe jest określenie dodatkowego kryterium importu kontrahentów jako jednorazowych:

 • Wszyscy – dla wszystkich kontrahentów
 • Detal – tylko dla kontrahentów, którzy nie podali numeru NIP.

Identyfikacja kartotek kontrahentów – definiuje sposób odszukiwania istniejącej kartoteki klienta przez integrator. Dokładny proces identyfikacji kontrahentów opisuje poniższy diagram:

Sprawdzaj poprawność pola – weryfikuje, czy symbol kontrahenta (utworzony na podstawie ustawienia Tworzenie symboli kontrahentów) nie jest pusty, oraz dla ustawień:

 • ID – jest różny od „0”,
 • EMAIL – czy symbol jest prawidłowym adresem e-mail,
 • PHONE – czy symbol jest prawidłowym numerem telefonu.
Prawidłowość wprowadzonych przez Klienta informacji zawsze powinna być sprawdzana po stronie sklepu.

Tworzenie symboli kontrahentów – Integracja daje wybór użytkownikowi, na jakiej podstawie ma być tworzony symbol kontrahenta. Symbol ten może być wykorzystywany przy zakładaniu nowych kartotek oraz przy wyszukiwaniu istniejących.

Należy pamiętać o ograniczonej pojemności pola Symbol. Dla Subiekta GT jest to 20 znaków, dla Subiekta Nexo Pro są to 64 znaki.

Symbol może być tworzony na podstawie:

 • ID – identyfikator użytkownika w sklepie (zwykle numeryczny, w niektórych sklepach jak np. Allegro tekstowy – odpowiada loginowi użytkownika).
 • LOGIN – login użytkownika w sklepie (zwykle tożsamy z adresem e-mail).
 • EMAIL – adres e-mail użytkownika. Dostępny we wszystkich sklepach.
  Allegro i Amazon używają maskowania adresów e-mail. Oznacza to, że e-mail użytkownika jest unikalny dla każdego zamówienia i tym samym nie nadaje się do identyfikacji istniejących kartotek.
 • PHONE – numer telefonu płatnika, dodatkowo może być znormalizowany (patrz dalej).
 • AUTO – Subiekt nada symbol automatycznie wg konfiguracji.
  Dla tego ustawienia Subiekt GT wymaga włączenia automatycznego nadawania symboli w konfiguracji (Administracja > Parametry > Kontrahenci > Nadawanie symboli)

Zduplikowane kartoteki kontrahentów – określa zachowanie programu w sytuacji, gdy do klienta z zamówienia pasować będą dwie lub więcej kartoteki z Subiekta. Integrator może użyć kartoteki najstarszej, najmłodszej lub wyświetlić błąd (i przerwać import zamówienia).

Domyślna grupa nowych kontrahentów – opcja pozwalająca przypisać nowo dodanym kontrahentom grupę wcześniej utworzoną w Subiekcie. Grupę należy wybrać z listy.

Normalizuj numer telefonu – usuwa z numeru telefonu wszystkie znaki poza cyframi i znakiem +. Dodatkowo usuwany jest polski prefiks krajowy (+48).

Użyj pola VATIN dla trybów VAT innych niż S – (tylko Subiekt Nexo Pro) ta funkcjonalność powoduje, że w przypadku trybów VAT innych niż S (Sprzedaż krajowa), zostanie użyte pole VATIN zamiast pola NIP

Integracja REGON

Pobieraj dane przedsiębiorców z rejestru REGON – włącza mechanizm, który próbuje pobrać dane kontrahenta z GUS, o ile kontrahent podał numer NIP. Jeśli dane zostaną odnalezione – zostaną użyte jako dane płatnika na zamówieniu.

W przypadku błędu pobierania danych pozwala na określenie zachowania integratora w przypadku gdy danych klienta nie da się odnaleźć w GUS.