Integrator pobiera zamówienia na podstawie statusów i będzie pobierał tylko takie statusy, jakie uprzednio mu wskażemy.

Ustawienie to znajduje się w Program > Konfiguracja > Zamówienia (2) > Statusy zamówień > Pobieraj zamówienia o statusie.

Konfigurację dokładnie omówiliśmy w tym miejscu.