Lepszą kontrolę nad produktami zapewnia podgląd modeli. W tym celu należy klikając prawym przyciskiem myszy w dowolne miejsce na liście, wybrać z menu: Operacje na liście → Lista kolumn

Wybieramy checkbox pola Model i zatwierdzamy zmianę klikając OK.

W Subiekcie na końcu tabeli pojawiła się nowa kolumna, ułatwiająca orientację w produktach.