Integrator umożliwia ograniczenie zbioru produktów które chcemy przesyłać/aktualizować w sklepie.

Ustawienie to można znaleźć w dwóch miejscach: Konfiguracja -> Produkty -> Eksport z Subiekta / Aktualizacja w Subiekcie > Ograniczenie asortymentu (domyślny filtr produktów):

Oraz w oknie Import/Export towarów -> zakładka: Asortyment w Subiekcie poprzez kliknięcie: Filtruj…:

Zanim zaczniesz – omówienie filtrów

Zaprezentowane tutaj filtry dotyczą wyłącznie zakładki: asortyment z Subiekta i wykonywanych z tego poziomu akcji. Nie wpływają w żaden sposób na widoczność w zakładce Asortyment w sklepie lub nie pełnią żadnej roli ogranicznika podczas importu zamówień. Po włączeniu filtra integrator zaprezentuje uszczuploną listę towarów pomniejszoną do towarów spełniających zasady filtra. Przedstawione tutaj filtry można dowolnie mieszać ze sobą.

 

  1. Ostatnio użyte – pozwala wybrać ostatnio wybrane filtry. Zatwierdzenie przyciskiem OK (4) powoduje zmianę w programie;
  2. Wyczyść filtr – zdejmuje wszystkie filtry;
  3. Zapisz jako domyślny filtr – powoduje, że skonfigurowany harmonogram skorzysta z filtra po zapisaniu przyciskiem OK (4);
  4. Przycisk OK – służy do zatwierdzania zmian;
  5. Filtr grup – po włączeniu integrator zaprezentuje tylko towary należące do danej grupy. Więcej na ten temat w dalszej części instrukcji: Filtr grup;
  6. Filtr cech – po włączeniu integrator zaprezentuje tylko towary posiadające daną cechę. Więcej na ten temat w dalszej części instrukcji: Filtr cech;
  7. Filtr znaczników – z uwagi na rozbudowany zakres działania filtra, omówiony został szczegółowo w sekcji Filtr znaczników.

Filtr grup

Po zaznaczeniu checkboxu danej grupy, integrator zacznie pokazywać tylko te towary, które taką grupę mają przypisaną.

Wybór odpowiada oczywiście filtrowi grup z Subiekta GT,

oraz jego odpowiednikowi z Subiekta Nexo Pro:

 

Filtr cech

Bliźniaczo podobna funkcja, filtrująca tym razem jedynie do tych towarów, które posiadają wybrany zestaw cech

Będące odpowiednikami cech z Subiekta GT:

Oraz cech z Subiekta Nexo Pro:

Znaczniki do sklepu internetowego/serwisu aukcyjnego/sprzedaży mobilnej

W dalszej części instrukcji wyjaśnimy znaczenie i umiejscowienie każdego z filtrów osobno dla Subiekta GT oraz Nexo Pro – natomiast poświęćmy chwilę na analizę możliwości filtra. Mamy kolejno filtry:

  • wszystkie (1) – (filtr niekatywny) ten wybór to wybór domyślny. Wszystkie towary są widoczne, żaden filtr znacznika nie jest aktywny
  • tylko zaznaczone (2) – od tej pory integrator może podjąć pracę tylko na towarach posiadających wskazany znacznik
  • tylko niezaznaczone (3) – powoduje, że tylko towary nie posiadające danego znacznika są widoczne przez SubSync2 podczas prac związanych z synchronizacjami w kierunku sklepu.

Uwaga – jeżeli planujemy wykorzystać integrator do włączania/wyłączania towarów zgodnie z rozdziałem Manipulacja statusami produktów na sklepie należy zwrócić uwagę, by nie wykorzystać tego samego znacznika do manipulacji widocznością dla integratora i statusem towaru. Opcje te wykluczają się – program nie widząc towaru na swojej liście nie będzie w stanie podjąć akcji z tym związanej, w związku z tym nie będzie w stanie wyłączyć produktu. Więcej informacji w dedykowanym dziale.

Filtr znaczników – lokalizacja w Subiekcie GT

Znaczniki te możemy dodawać na karcie towaru indywidualnie:

 

Lub zbiorczo, przebywając w liście towarów i spod prawego przycisku myszy na wybranym towarze lub całej liście towarów → Zbiorcze → Opis → Wybieramy dedykowany znacznik:

Filtr znaczników – umiejscowienie w nexo PRO

Dla Subiekta NEXO Pro wygląda niemal identycznie. Filtry znajdziemy na karcie towaru.

Podobnie jak w Subiekcie GT możliwa jest również zbiorcza manipulacja tym parametrem. W tym celu należy przejść do Asortyment → Prawy przycisk myszy na towarze lub na liście → Zbiorczo → Opis → lista znaczników :