W Subiekcie należy wejść w ustawienia Administracja (1) -> Parametry (2) -> Pola własne (3) -> w sekcji Obiekt należy wybrać: Towar i usługa (4), wybrać: Dodaj (5) i rozwijanego menu wybierz Dodaj pole standardowe (6)

W polu Nazwa wpisz nazwę pola własnego – tak właśnie będzie nazywała się wysłana cecha na sklep.

Teraz w każdym asortymencie pojawi się dodatkowe pole własne – Rozmiar. Aby je wywołać uruchom edycję towaru, zakładka Własne (1) -> na liście pól własnych pojawił się Rozmiar (2), klikając dwukrotnie w wartość (3) wybranego pola, uruchomi się okno edycji (4), gdzie możemy wpisać wartość cechy:

Całość prezentuje się tak:

Pola własne dodawane są do wszystkich towarów w asortymencie, jednak integrator zauważa tylko te z wypełnioną kolumną wartość.