Dodatkowa obsługa pola „Opis”

Przechowuj nazwę produktu w polu „Opis” – to pole jest dedykowane dla osób, które potrzebują dłuższej nazwy, niż jest w stanie zaproponować w standardzie Subiekt.

Długość pola „Nazwa” w Subiekcie jest ograniczona (do 50 znaków w Subiekcie GT lub 255 znaków w Subiekcie Nexo Pro).
Długie nazwy produktów mogą nie mieścić się w tych polach, dlatego integrator może dodatkowo użyć pola „Opis” które jest dłuższe (do 255 znaków w Subiekcie GT lub 4000 znaków w Subiekcie Nexo Pro).
W celu zachowania dodatkowej zgodności przy eksporcie produktów – w przypadku włączenia tej opcji – jeśli pole „Opis” będzie puste, integrator użyje pola „Nazwa”.

Prześlij pole „Opis” jako krótki opis produktu – włączenie tej opcji umożliwia wysyłkę krótkiego opisu towaru z pola „Opis” w Subiekcie:

 

Eksport produktów do sklepu

Wykrywaj zduplikowane zdjęcia – na podstawie rozmiaru zdjęcia (wielkości pliku) i wymiarów (wysokość i szerokość), integrator, podczas aktualizacji zdjęć podejmie próbę oceny, czy takie zdjęcie było wysłane wcześniej do tego samego towaru.

 

Atrybuty i warianty

Przesyłaj cechy jako atrybuty produktów – włącza mechanikę przesyłania atrybutów dla sklepów, które ją obsługują (PrestaShop, WooCommerce, BaseLinker, Magento oraz Shoper).

Atrybuty/cechy – określa miejsce, w którym przechowywana jest informacja o atrybutach po stronie Subiekta.

Więcej informacji na temat atrybutów znajdziesz tutaj.

Separator nazwy i wartości – określa znak, który oddziela nazwę atrybutu od jego wartości. Np.: Kolor|Różowy

Zakładaj produkty z wariantami bazując na polu „model” – włącza mechanikę zakładania produktów wariantowych.

Więcej informacji na temat produktów wariantowych znajdziesz tutaj.

Generuj nazwy produktów głównych na podstawie nazw wariantów – określa sposób, w jaki zostanie zbudowana nazwa produktu głównego na podstawie wariantów wchodzących w jego skład.

 

Domyślny tryb importu/eksportu

Pozwala na określenie domyślnego zestawu informacji o towarze, które integrator prześle z lub do sklepu.

To ustawienie ma zastosowanie także dla harmonogramu

Eksportuj do sklepu – zbiór danych wysyłanych przy eksporcie nowych towarów.

Importuj do Subiekta – zbiór danych pobieranych przy imporcie nowych towarów.

Aktualizuj w sklepie – zbiór danych wysyłanych przy aktualizacji istniejących towarów.

Aktualizuj w Subiekcie – zbiór danych pobieranych przy aktualizacji istniejących towarów.

Zapamiętaj i nie pytaj ponownie – określa, czy okno z wyborem zakresu danych do przesłania ma być wyświetlane każdorazowo przy przesyłaniu towarów.