W przypadku wystąpienia błędu HRESULT: 0x800414C0 - Istnieje już kontrahent o podanym numerze NIP (INS_E_KH_POWIELONY_NIP), należy sprawdzić ustawienie Kontrola NIP w Subiekcie.

Komunikat sugeruje duplikat numeru NIP, co może być mylące – treść komunikatu jest wspólna dla wszystkich wykrytych problemów z numerem NIP (w tym nieprawidłowy lub pusty NIP)
  1. Uruchom Subiekta GT i zaloguj się jako szef.
  2. Przejdź do sekcji Administracja > Parametry > Kontrahenci > Dodatkowe
  3. Zmień ustawienie Kontrola NIP na brak kontroli:

Po zmianie wymagany jest restart Subiekta oraz integratora.

Jeśli mimo to błąd pojawia się nadal, to prawdopodobnie na komputerze ciągle pracuje proces Subiekt.exe i należałoby zamknąć go z poziomu menedżera zadań.