Optymalizacja bazy danych to proces, który dodaje do bazy danych podmiotu dodatkowe indeksy przyspieszające operacje wyszukiwania danych.

Aby wykonać optymalizację (zainstalować indeksy), lub usunąć indeksy, wykonaj następujące kroki:

  1. Przejdź do Narzędzia > Optymalizacja bazy danych w głównym oknie programu:
  2. Wybierz Instaluj indeksy lub Usuń indeksy:
Uwaga: indeksy mogą zostać usunięte z bazy danych podczas aktualizacji Subiekta do nowej wersji. W takim wypadku wystarczy powtórzyć kroki opisane powyżej.