Integrator daje możliwość wycofywania anulowanych zamówień (np. zwróconych lub nieopłaconych przez kupujących). Funkcja działa w taki sposób, że na podstawie wskazanych statusów w konfiguracji, integrator w momencie pobierania listy zamówień sprawdza, czy są zamówienia których status wskazuje na ich anulowanie.

O postępach, zostaniemy poinformowani w sekcji Aktywność w dolnej części okna:

Jeśli znajdzie jakieś zamówienie o statusie wskazanym uprzednio w konfiguracji to:

  • Dla Subiekta GT – Zamówienie zostanie unieważnione. Efekt będzie identyczny, jak z użyciem tej opcji Unieważnij
  • Dla Subiekta Nexo Pro Zamówienie zostanie skasowane.

Sprawdzanie zamówień do anulowania/ usunięcia odbywa się za każdym razem

  • podczas uruchomienia integratora,
  • po kliknięciu przycisku Odśwież listę w oknie głównym programu,
  • podczas każdego uruchomienia zadania harmonogramu.