Niektóre komunikaty o błędach dotyczących importu lub realizacji zamówień (szczególnie w przypadku Subiekta Nexo PRO) mogą być bardzo rozbudowane i trudne w analizie.

W uproszczeniu, wynika to z faktu, że z API Subiekta otrzymujemy zbiór błędów powiązanych z różnymi polami dokumentu którą następnie musimy zaprezentować jako „płaską” listę.

Precyzyjniejszy i czytelniejszy komunikat można otrzymać w następujący sposób:

  1. Dla błędów importu zamówień: wybierz z listy zamówienie którego dotyczy problem. Następnie użyj funkcji Importuj i pokaż:
  2. Dla błędów realizacji zamówień: upewnij się, że na realizację oczekują tylko zamówienia z błędami. Następnie przeładuj listę zamówień przyciskiem Odśwież trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz Control:

    Klawisz Control można zwolnić po pojawieniu się w oknie aktywności komunikatu Sprawdzanie zamówień do automatycznej realizacji (W):

Skutkiem będzie zaprezentowanie okna dokumentu z Subiekta wraz komunikatami o błędach przypisanymi graficznie do odpowiednich sekcji dokumentu: