Wysłanie wariantu krok po kroku

W oknie głównym kliknij Import/eksport towarów

Kolumna Rodzaj wskazuje na typ towaru. Wyróżniamy:

Produkt na liście pojawi się z ikoną (2): przyjmując jako Symbol (3) pole model z Subiekta (1)

Subiekt Nexo Pro:

Subiekt GT:

 

Aby wysłać produkt na sklep, kliknij Eksportuj do sklepu:

Pamiętaj, aby zaznaczyć także Atrybuty (cechy):

 

Ważne: Aktualizuj w sklepie nie zaktualizuje produktu prostego do produktu z wariantami! Nie spowoduje również dodania do wariantu już stworzonego nowych produktów.

Jeśli poprzednie kroki wykonaliśmy poprawnie całość zaprezentuje się w ten sposób:

a) WooCommerce

 

b) PrestaShop

Warto wiedzieć o wariantach

  • Jeśli chcemy dodać nowy towar do już istniejącego wariantu, najlepiej wstawić go od strony PrestaShop/WooCommerce i wysłać go do Subiekta przyciskiem: Importuj do Subiekta. Integrator zaimportuje go jaką integralną część wariantu i założy mu odpowiednią kartotekę.
  • Wysłanie wariantu nie zadziała z przyciskiem: Aktualizuj w sklepie.
  • Dodanie nowej części wariantu najpierw do Subiekta i później wysłanie go do wcześniej utworzonego wariantu na PrestaShop/WooCommerce nie będzie możliwe lub będzie wymagało uprzedniego usunięcia wariantu ze sklepu. Jest to główny powód, dla którego warianty warto rozszerzać od strony sklepu.