Uwaga!

Integrator potrafi nadpisywać informacje o towarach. Przypadkowe uruchomienie aktualizacji lub importu może spowodować, np. usunięcie części informacji o towarach lub ustawienie nieprawidłowych cen sprzedaży.

Prosimy, aby przed instalacją i uruchomieniem integratora:

  1. Wykonać kopię zapasową danych: zarówno po stronie sklepu, jak i po stronie ERP. Upewnić się, że kopie są prawidłowe i umożliwiają przywrócenie danych.
  2. Dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Takie postępowanie zagwarantuje Państwu bezpieczeństwo oraz ciągłość działania Państwa biznesu.

Instrukcja obsługi programu SymSyncPro