Zalecamy, aby próbnego uruchomienia aplikacji (wersji demo) dokonać na testowym podmiocie Subiekta. Zabezpieczy to przed ewentualnym zdublowaniem zamówień lub pobraniem niechcianych informacji ze sklepu do Subiekta (np. nieaktualne informacje o asortymencie). Zarówno w Subiekcie GT jak i NEXO PRO utworzenie drugiego, testowego podmiotu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Po zakończeniu testów podmiot można usunąć z serwera.

Zakładanie testowego podmiotu (Subiekt GT)

Aby utworzyć testowy podmiot w Subiekcie GT, wykonaj kolejno:

 1. Uruchom Subiekta GT.
 2. Z górnego menu „Podmiot” wybierz „Zmień podmiot”.

 3. Wybierz „Nowy” i wpisz nazwę podmiotu, np. „Test”.
 4. Zaznacz pola „Wersja próbna” i „Wpisz dane przykładowe”.
 5. Zaloguj się do podmiotu (login „Szef”, hasło puste).
 6. Aktywuj testową wersję Sfery (patrz dalej).

Aktywacja testowej wersji Sfery (Subiekt GT)

 1. Uruchom Subiekta GT.
 2. W oknie głównym kliknij na ikonę Sfery (1).

 3. Kliknij link „Aktywuj wersję próbną” (2) i potwierdź komunikat.

Zakładanie testowego podmiotu (Subiekt NEXO PRO)

Aby utworzyć testowy podmiot w Subiekcie NEXO PRO, wykonaj kolejno:

 1. Uruchom Subiekta NEXO PRO.
 2. Rozwiń menu w prawym górnym rogu ekranu i wybierz: Zmień podmiot w zakładce Operacje.
 3. Z listy Wybierz podmiot wybierz Nowy podmiot . Zaznacz opcję Prezentacyjny.
 4. Zaloguj się do programu loginem: Szef i hasłem: robocze.

Usunięcie podmiotu testowego (Subiekt GT i Subiekt NEXO PRO)

 1. Uruchom program serwisowy (Start > Programy > InsERT > Program serwisowy).
 2. Na liście podmiotów odszukaj podmiot, który chcesz usunąć i zaznacz go.
 3. Kliknij wybrany podmiot prawym klawiszem myszki i wybierz: Odłącz (GT) lub Usuń (NEXO PRO).