Anulowanie zamówień

Włącz funkcję wycofywania anulowanych zamówień – aktywuje wskazany mechanizm. Po włączeniu tej opcji należy wskazać statusy zamówień (Traktuj zamówienia o statusach jako anulowane) które określają zamówienia anulowane (np. zwrócone przez kupującego).

Więcej informacji o funkcji wycofywania anulowanych zamówień znajdziesz tutaj.

Realizacja ZK

Opcje te aktywne są wyłącznie, gdy wybrano tryb importu do dokumentu ZK

Włącz funkcję automatycznej realizacji ZK na podstawie statusów zamówień – aktywuje wskazany mechanizm. Po włączeniu tej opcji należy wskazać statusy zamówień (Traktuj zamówienia o statusach jako zrealizowane) które określają zamówienia gotowego realizacji (np. opłacone przez kupującego).

Akcja dla kompletów – określa mechanikę przenoszenia kompletów z dokumentów ZK na dokumenty sprzedaży:

  • Przepisz – przepisuje komplet z ZK na dokument sprzedaży.
  • Zmontuj – przepisz komplet z ZK na dokument sprzedaży i dokonaj montażu w wymaganej ilości.

Data zakończenia dostawy – określa datę zakończenia dostawy na dokumencie sprzedaży.

Więcej informacji o funkcji automatycznej realizacji ZK na podstawie statusów zamówień znajdziesz tutaj.

Obsługa błędów

Zmień status zamówieniom, których nie udało się zaimportować lub zrealizować – pozwala na oznaczenie zamówień, których import nie powiódł się na etapie wystawiania dokumentu sprzedaży. Ustawienie to nie zadziała gdy błędy wystąpią „wyżej” – np. na etapie pobierania zamówienia ze sklepu lub otwierania połączenia ze Sferą. Dostępne są dwa ustawienia statusów:

  • Niewystarczająca ilość w magazynie – ten status zostanie ustawiony, gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zaimportowane lub zrealizowane z powodu niewystarczającej ilości towarów w magazynie.
  • Błąd ogólny – ten status zostanie ustawiony, gdy pojawi się błąd dotyczący np. problemu z danymi kontrahenta, problemu z płatnościami lub innego problemu z wystawieniem dokumentu.