Domyślnie widok symbolu modelu na liście towarów jest ukryty. Warto usprawnić swój widok, w tym celu:
Klikając w dowolnym miejscu listy prawym przyciskiem myszy, wybieramy: Operacje na liście oraz: Konfiguracja widoku

Wybieramy pole Model – symbol (1) i zatwierdzamy zmiany klawiszem: OK (2)

Ułatwi nam to w przyszłości poruszanie się po modelach. Otrzymamy taki widok: