1. Uruchom integrator.
  2. Wybierz menu Program > Konfiguracja.
  3. Przejdź do zakładki Połączenie ze sklepem.
  4. W polach Użytkownik i Hasło uzupełnij dane Twojego konta eBay.
  5. Kliknij Pobierz klucz. Zostanie otwarta przeglądarka internetowa. Wprowadź ponownie te same dane logowania i zaloguj się do eBay.
  6. Udziel dostępu do aplikacji przyciskiem Agree:
  7. Po pomyślnej autoryzacji kliknij przycisk Ponów próbę. Jeśli zostanie wyświetlony błąd, spróbuj ponownie.

  8. Klucz aplikacji zostanie uzupełniony. Kliknij przycisk Testuj połączenie:
  9. Jeśli połączenie jest prawidłowe, przejdź do dalszej konfiguracji integratora.