Z uwagi na ograniczenia technologiczne Subiekta oraz różnice pomiędzy platformami e-commerce zalecamy, aby produkty wariantowe budować i edytować po stronie sklepu, a do Subiekta skopiować je za pomocą funkcji importu towarów.

Pole Model to pole odpowiedzialne za połączenie kilku towarów w jeden wariant. Dzięki niemu integrator wie, do jakiego wariantu dany produkt należy przypisać. Konfigurując cały wariant, powinniśmy zacząć od niego.

Najpierw należy wybrać interesujący nas towar. W towarze tym wybieramy zakładkę: grupy, następnie interesuje nas pole: Model. Klikając plus w prawym dolnym rogu ekranu dodamy nowy model.

W nowym oknie wpisz pole model. Pole Model powinno być identycznie uzupełnione także w innych produktach, które składają się na wariant. To pole model będzie wspólnym mianownikiem dla wszystkich składników wariantu:

Nazwa modelu zostanie symbolem produktu głównego.

Od tej pory wszystkie towary z modelem peso zostaną przypisane do tego wariantu przy zakładaniu towaru.

Uwaga: Integrator nie ma funkcji przebudowy istniejących na sklepie towarów prostych na warianty – żeby założyć wariant musimy skorzystać z integratora, jak przy wysyłce nowego towaru – towary nie powinny istnieć na sklepie.

SubSync umożliwia pobieranie wartości cech z różnych parametrów w towarze. Zmiana domyślnej funkcji może się okazać przydatna, jeśli np. posiadamy rozbudowane drzewo kategorii i chcemy wykorzystać cechy w celu ich zmapowania (nie można wykorzystać cech jednocześnie na mapowanie kategorii i na atrybutu produktu). Manipulować ustawieniami możemy w sekcji: Produkty (2) w sekcji: Atrybuty/cechy.