Subiekt nie posiada dedykowanej mechaniki umożliwiającej pracę z produktami wariantowymi. Budowa produktów wariantowych w Subiekcie jest możliwa (opisuje ją poniższy artykuł), ale nie jest zalecana.

Zalecanym trybem budowy produktów wariantowych jest praca z nimi po stronie systemu e-commerce, gdzie dostępne są lepsze, wygodniejsze i wydajniejsze narzędzia. Tak zbudowane produkty wariantowe można następnie łatwo i szybko zaimportować do Subiekta za pomocą funkcji importu towarów.

Pole Model to pole odpowiedzialne za połączenie kilku towarów w jeden wariant. Dzięki niemu integrator wie, do jakiego wariantu dany produkt należy przypisać. Konfigurując cały wariant, powinniśmy zacząć od niego.

Najpierw należy wybrać interesujący nas towar. W towarze tym wybieramy zakładkę: grupy, następnie interesuje nas pole: Model. Klikając plus w prawym dolnym rogu ekranu dodamy nowy model.

Pole Model powinno być identycznie uzupełnione także w innych wariantach, które składają się na produkt wariantowy (będzie wspólnym mianownikiem dla wszystkich składników wariantu). Nazwa modelu zostanie symbolem produktu głównego.

Wartość pola Model nie powinna pokrywać się z żadnym symbolem towaru w Subiekcie

Od tej pory wszystkie towary z modelem peso zostaną przypisane do tego wariantu przy zakładaniu towaru.

Uwaga: Integrator nie ma funkcji przebudowy istniejących na sklepie towarów prostych na warianty – żeby założyć wariant musimy skorzystać z integratora, jak przy wysyłce nowego towaru – towary nie powinny istnieć na sklepie.

SubSync umożliwia pobieranie wartości cech z różnych parametrów w towarze. Zmiana domyślnej funkcji może się okazać przydatna, jeśli np. posiadamy rozbudowane drzewo kategorii i chcemy wykorzystać cechy w celu ich zmapowania (nie można wykorzystać cech jednocześnie na mapowanie kategorii i na atrybutu produktu). Manipulować ustawieniami możemy w sekcji: Produkty (2) w sekcji: Atrybuty/cechy.