Teraz możemy dodać cechy, w oparciu o które warianty będą rozdzielane. W tym celu pozostając w tej samej zakładce, należy kliknąć Przypisz:


Klikamy Dodaj cechę

W pole Nazwa wpisujemy kolejno :

  • Cechę (tutaj: Pojemność).
  • Separator nazw i treści (domyślnie jest to pionowa kreska |)
  • Na końcu wartość.

Wszystko to w jednym wierszu, na wzór: Cecha|Wartość.

Poprawnie skonfigurowany produkt wygląda tak:

Zapisujemy informacje klikając OK.

Tą samą czynność powtórzna innych produktach, które składają się na wariant, uwzględniając cechy przypisane do odpowiedniego towaru. Cechy powinny wyglądać następująco Pojemność|20 ml, Pojemność|30 ml, lub Zapach|Słodki, Zapach|Ostry.

Po skonfigurowaniu wariantu przejdźdo jego wysyłki na sklep – Wysyłanie produktu złożonego/wariantu/z kombinacjami na sklep