Komunikat ERROR_BLOCKED_TOKEN oznacza że przekroczony został limit zapytań do API Baslinkera.

Maksymalna ilość zapytań jakie wynosi 100 na minutę dla wszystkich integracji korzystających z klucza API.

Przekroczenie limitu powoduje czasową blokadę klucza.

Integrator domyślnie działa z pełną dopuszczalną prędkością (100 zapytań/minutę). Dlatego jeden uruchomiony program na jednym stanowisku oraz na drugim jednocześnie (lub np. uruchomiony w tym samym czasie harmonogram), może przekroczyć ten limit i tym samym zablokować token autoryzujący.

Można tego uniknąć, w zależności od okoliczności:

  1. Skorzystać z Akceleracji BaseLinker i podnieść limit zapytań. Więcej informacji znajduje się w tym artykule.
  2. Obniżyć limit (Program > Konfiguracja > Połączenie ze sklepem -> Limit zapytań) tak, aby łączna maksymalna ilość zapytań w tym samym czasie nie przekroczyła 100 na minutę. Zatem dla 2 integratorów będzie to 50 req/min, dla 3 będzie to 33 itd.
  3. Unikać jednoczesnej pracy harmonogramu w tle i pracy ręcznej w integratorze. Na czas pracy z poziomu okna integratora zatrzymaj harmonogram lub ustaw jego zadania tak, aby wykonywały się po Twojej pracy.