W tym rozdziale opisano wprowadzenie danych dostępowych do sklepu w konfiguracji integratora.

Jeśli nie masz tych informacji, przejdź tutaj.

  1. Uruchom integrator.
  2. Wybierz menu Program > Konfiguracja.
  3. Uzupełnij adres brokera i klucz secret. Jeśli skorzystałeś z funkcji „Kopiuj” widocznej na stronie brokera, dane te zostaną uzupełnione automatycznie.
  4. Kliknij przycisk „Testuj„.

    Jeśli połączenie jest prawidłowe, przejdź do dalszej konfiguracji integratora.