Dane połączenia

 1. Zaloguj się do panelu Apilo.
 2. Przejdź do Administracja (1), a następnie z rozwijanej listy wybierając Klucze API Apilo (2) -> Nowa aplikacja REST API (3)
 3. Uzupełnij pole Nazwa aplikacji i opcjonalnie opis. Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz:
 4. Po zapisaniu sklep wyświetli dane aplikacji i tokeny dostępowe. Nie zamykaj tej strony.
  Dane dostępowe aplikacji widoczne są tylko po dodaniu nowej aplikacji. W przypadku utraty tych danych konieczne będzie dodanie nowej aplikacji (od punktu 2)
 5. Uruchom integrator.
 6. Wybierz menu Program > Konfiguracja.
 7. Przejdź do zakładki Połączenie ze sklepem.
 8. Uzupełnij dane dostępowe kopiując zawartość pól Adres API (endpoint), Client ID, Client Secret i Kod autoryzacji  jak przedstawiono na obrazku:
 9. Kliknij link Wygeneruj tokeny. Powinien zostać wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji:

  Wygenerowanie nowej pary tokenów dostępowych powoduje unieważnienie poprzedniej
 10. Przejdź do dalszej konfiguracji integratora.

Plik tokenów

Do połączenia z Apilo niezbędne są tokeny, które przed chwilą wygenerowaliśmy. Z powodu bezpieczeństwa, ważność tokenu została ograniczona do 7 dni. Uruchomienie integratora ręcznie, powoduje odświeżenie ważności tokenu. To samo dzieje się, jeśli zostanie skonfigurowany harmonogram z dowolnym zadaniem – będzie on co jakiś czas odnawiał tokeny bez operatora. Ułatwiamy pracę integratora poprzez utworzenie osobnego pliku tokenów. Wykonuje się to zaznaczając checkbox: Plik tokenów oraz spod menu oznaczonego trzema kropkami wskazując lokalizację:

Jeśli z integratora będziemy korzystać np. na więcej niż 1 komputerze, należy umieścić plik tokenów na wspólnym dysku sieciowym oraz wskazać jego ścieżkę. W ten sposób każdy z integratorów będzie miał dostęp do wspólnego pliku tokenów. Ważne aby upewnić się, że ścieżka prowadzi do tego samego pliku tokenów.
Ustawienie pliku tokenów jest zalecane również dla instalacji jednostanowiskowych.

Parametry Apilo

Jeśli nie podano danych do faktury, jako danych płatnika użyj – pozwala na wskazanie jakich danych płatnika użyć na dokumencie. Dostępne opcje to:

 • Customer – dane z zakładki Dane zamawiającego w zamówieniu w Apilo
 • Delivery – dane z zakładki Dane wysyłki w zamówieniu w Apilo

Stawka VAT za transport – stawka podatkowa z jaką będzie pobierana usługa transportowa, do wyboru:

 • Fixed – stała (wpisz wysokość w polu Stawka (%)).
 • Highest – najwyższa stawka za towar z zamówienia.
 • Lowest – najniższa stawka za towar z zamówienia.
 • Last – stawka z ostatniej pozycji na zamówieniu.

Tryb pobierania listy zamówień – określa sposób, w jaki integrator będzie odczytywał listę zamówień z API Apilo. Parametr ten ma wpływ na prędkość ładowania listy zamówień, a właściwe ustawienie należy dobrać dostosowując je do organizacji biznesowej.
Dostępne ustawienia to:

 • Incremental – odczytuje całą listę zamówień, następnie filtruje ją wg statusów wybranych w konfiguracji. To ustawienie jest zalecane, jeśli wskazano więcej niż 3-4 statusy.
 • ByStatus – odczytuje listę zamówień osobno dla każdego statusu wybranego w konfiguracji (filtrowanie następuje po stronie API Apilo). To ustawienie jest zalecane gdy wybrano maksymalnie 1-2 statusy.