Z uwagi na wiążące się komplikacje z edycją zaawansowanych pól własnych, proces ten powinien być brany pod uwagę wyłącznie przez zaawansowanych użytkowników, dlatego też nie zostanie on opisany krok po kroku.

Zaawansowane pola własne to sekcja wskazana na zrzucie ekranu, pola powinny mieć typ tekst:

W asortymencie są to pola wskazane na zrzucie ekranu. Powinny zostać wypełnione odpowiednią wartością.