Zaawansowane pola własne to sekcja wskazana na zrzucie ekranu, pola powinny mieć typ tekst:

W asortymencie są to pola wskazane na zrzucie ekranu. Powinny zostać wypełnione odpowiednią wartością.

Nazwa pola własnego zostanie użyta jako nazwa atrybutu, a zawartość pola – wartością atrybutu.

Jeśli zawartość pola własnego jest pusta, atrybut ten zostanie pominięty.

Dla widocznego powyżej przykładu zostaną przesłane następujące atrybuty:

  • KOD BOCZNY = SC-613
  • SKRÓCONY OPIS = Żelki malinowe kwaśne
  • Waga opakowania = 55