Integrator umożliwia przesyłanie faktur wystawionych w Subiekcie do sklepu (PrestaShop, BaseLinker, WooCommerce, Apilo), gdzie zostają powiązane z zamówieniem i mogą zostać pobrane przez kupującego lub administrację sklepu.

Do jednego zamówienia może zostać przypięty tylko jeden dokument sprzedażowy.

Aby włączyć te funkcje należy wejść w Konfiguracja > Aktualizacja zwrotna i statusy – należy zaznaczyć w sekcji: Akcja, po zrealizowaniu zamówienia checkbox: Przesyłaj faktury PDF do sklepu.

Dokument sprzedaży zostanie wysłany do sklepu w momencie:

  • importu zamówienia – jeśli w konfiguracji wybrano import do dokumentu FS/PA
  • uruchomienia aktualizacji zwrotnej – jeśli w konfiguracji wybrano import do dokumentu ZK, a ZK zostało zrealizowane:

PrestaShop

Wygenerowany dokument PDF zastępuje wygenerowany przez PrestaShop.

WooCommerce

W WooCommerce należy aktywować moduł prezentowania faktur. Aby to zrobić, przejdź do Narzędzia (1) w ustawieniach wtyczki SubSync (2) w WooCommerce: Dokumenty sprzedaży w PDF (3):

 

W panelu klienta faktury zostaną zaprezentowanie w kolumnie Dokument sprzedaży, skąd mogą zostać pobrane:

BaseLinker

Z uwagi na specyfikę BaseLinkera, integrator najpierw generuje fakturę wg wzorca BaseLinker a następnie dołącza do zamówienia dokument PDF wygenerowany przez Subiekta:

Należy pamiętać o wskazaniu serii numeracji faktur w konfiguracji programu:

Apilo

Dokument z programu ERP zostanie przesłany do Apilo trafiając do zakładki Dokumenty powiązane, skąd może zostać pobrany:

Allegro

Istnieje możliwość przesłania dokumentu sprzedaży. Trafi do dowodów zakupu, skąd pojawi się możliwość pobrania dokumentu.