Śledzenie zmian to funkcja, pozwalająca obserwować zmiany, które zachodzą w towarach w Symfonii.

Pozwala to na przesłanie do sklepu informacji tylko o tych towarach, w których zaszły określone zmiany od momentu ostatniej pomyślnej synchronizacji. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu synchronizacji kartotek towarowych pomiędzy sklepem a Symfonią.

Wewnętrzne mechanizmy Symfonii śledzą zmiany w zakresie:

 • stanów magazynowych,
 • informacji o towarach: nazwy, ceny, kody itd. – bez określenia który parametr został zmieniony.
  Symfonia oznacza towar jako zmieniony zawsze, gdy dokonano zapisu kartoteki – nawet jeśli nie wprowadzono żadnych zmian w towarze.
Zmiany w Symfonii opisywane są znacznikiem czasu. Różnice w ustawieniach zegarów na różnych stanowiskach mogą powodować problemy ze śledzeniem zmian. Zalecane jest włączenie śledzenia zmian tylko na jednym stanowisku.

Konfiguracja WebApi

Do prawidłowego działania śledzenia zmian wymagane jest WebApi w wersji co najmniej 23.0.1.0.
 1. Otwórz Konfigurator WebApi
 2. Zatrzymaj usługę WebApi jeśli jest uruchomiona.
 3. Przejdź do zakładki Synchronizacja i zaznacz opcje wskazane poniżej:
 4. Zmiany Zapisz. Inaczej usługa uruchomi się bez wprowadzonych zmian.
 5. Ponownie uruchom usługę WebApi.

Opis działania

Po włączeniu śledzenia zmian w konfiguracji programu zmienia się zachowanie listy towarów w zakładce Asortyment w Symfonii w oknie Import/eksport towarów.

Domyślnie wszystkie towary są odznaczone. Zaznaczone natomiast są towary, w których zaszły jakiekolwiek zmiany w określonym zakresie (patrz dalej):

Zakres śledzonych informacji określa się w oknie Synchronizuj po kliknięciu przycisku Aktualizuj w sklepie. Program zapamiętuje ostatnio użyty zakres informacji. Na poniższym przykładzie, śledzone będą zmiany w zakresie cen i stanów magazynowych. Zatem na liście zaznaczone zostaną towary, w których zmieniła się cena i/lub stan magazynowy.

 

Dodatkowo ustawienie to dostępne jest z poziomu konfiguracji (Program > Konfiguracja > Produkty (2) > Domyślny tryb importu/eksportu > Aktualizuj w sklepie).

Śledzenie zmian w ramach kilku konfiguracji/instalacji integratora

Integrator obsługuje odrębne śledzenie zmian w ramach wyróżników mapowania kategorii. Umożliwia to np. scenariusz w którym do programu ERP podłączonych jest więcej niż jeden sklep, a zachodzące w towarach zmiany mają być synchronizowane we wszystkich sklepach (bez ustawionych wyróżników zmiany wyślą się tylko do pierwszego sklepu).

Narzędzia śledzenia zmian

Program SymSyncPro udostępnia dodatkowe funkcjonalności do obsługi i kontroli śledzenia zmian. Są one dostępne w głównym oknie programu w menu Narzędzia > Śledzenie zmian:

Narzędzie to powinno być używane wyłącznie po konsultacji z technikiem Integratory.pl.

Resetuj

Wybranie tej opcji powoduje otwarcie okna, za pomocą którego można sprawdzić i zresetować wewnętrzne mechanizmy śledzenia zmian i aktualizacji zwrotnej:

 • Znacznik czasu ostatniej synchronizacji – aktualizacja zwrotna – określa czas wykonania ostatniej aktualizacji zwrotnej.
 • Identyfikatory zamówień z błędami – statusy zamówień – identyfikatory (ID) dokumentów ZMO, dla których zaktualizowanie statusu w sklepie z jakiegoś powodu nie udało się i oczekują one na ponowną próbę aktualizacji.
 • Identyfikatory zamówień z błędami – dokumenty PDF – identyfikatory (ID) dokumentów ZMO, dla których przesłanie dokumentu PDF do sklepu z jakiegoś powodu nie udało się i oczekują one na ponowną próbę przesłania.
 • Znacznik czasu ostatniej synchronizacji -produkty – określa czas ostatniego uruchomienia aktualizacji produktów w sklepie.
 • Identyfikatory oczekujących produktów – identyfikatory (ID) towarów w których zaszły jakieś zmiany, ale nie udało się ich zaktualizować w sklepie przy ostatniej aktualizacji. Oznaczone tutaj towary oczekują na ponowną aktualizację.
 • Identyfikatory oczekujących produktów – stany magazynowe – identyfikatory (ID) towarów w których zaszły zmiany stanów magazynowych, ale nie udało się ich zaktualizować w sklepie przy ostatniej aktualizacji. Oznaczone tutaj towary oczekują na ponowną aktualizację.

Wszystkie identyfikatory podane są jako liczby całkowite oddzielone przecinkami.