Aby wygenerować lub podejrzeć dane dostępowe do API BaseLinkera należy wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się do panelu BaseLinker
 2. Przejdź do zakładki Moje konto (1) → API (2) → W miejscu oznaczonym strzałką (3) znajduje się token, którego za chwilę użyjemy w programie SubSync. Skopiuj go do schowka (4).
 3. Przejdź do ustawień integratora (Program -> Konfiguracja), do zakładki Połączenie ze sklepem i uzupełnij konfigurację:
 1. Token API – w to pole wklejamy Token API, wygenerowany w poprzednim kroku.
 2. Testuj – po wprowadzeniu podstawowych danych kliknąć Testuj, powinien pojawić się komunikat jak poniżej:

  Jeśli test przechodzi poprawnie można przejść do dalszej konfiguracji programu.
 3. Konfiguracja magazynów – patrz dalej,
 4. Limit zapytań (n/min) – jedna z dodatkowych opcji, jeśli korzystamy jednocześnie z kilku integracji z BaseLinkerem ta opcja umożliwia ograniczenie odpytań program do API BaseLinkera. API BaseLinkera nakłada limity na odpytania (maksymalny to 100) i zmiana tej wartości daje pewność, że zmieści się w wyznaczonych przez producenta widełkach.
 5. Zawartość pola {shop_notes} – pole to określa jakie informacje zostaną podstawione pod tag {shop_notes}, który z kolei może zostać użyty np. w uwagach na dokumencie.Dostępne wartości to:
  • {admin_comments} – Uwagi sprzedawcy
  • {order_source} – Żródło zamówienia
  • {order_source_id} – Identyfikator źródła (np wewnętrzne ID konta allegro, wewnętrzne ID sklepu itp).
  • {order_source_info} – Opis źródła zamówienia – np. adres sklepu lub nick sprzedawcy Allegro (pole obecnie niedostępne!)
  • {external_order_id} – Identyfikator zamówienia które zostało pobrane z zewnętrzego źródła. Np numer zamówienia w sklepie, lub numer transakcji Allegro.
  • {payment_done} – Wpłacona kwota
  • {delivery_package_nr} – Numer nadania
  • {invoice_id} – ID faktury z Baselinkera
  • {user_login} – Login kupującego z Allegro
 6. Stawka VAT za transport – stawka podatkowa z jaką będzie pobierana usługa transportowa, do wyboru:
  • Fixed – stała (wpisz wysokość w polu Stawka (%))
  • Highest – najwyższa stawka za towar z zamówienia,
  • Lowest – najniższa stawka za towar z zamówienia,
  • Last – stawka z ostatniej pozycji na zamówieniu.
 7. Seria numeracji faktur – pole związane z konfiguracją przesyłania faktur do BaseLinker. Więcej informacji w artykule Aktualizacja zwrotna .
 8. Ładuj zamówienia nie starsze niż – pozwala na filtrowanie zamówień na liście po dacie złożenia.
 9. Pobieraj niepotwierdzone zamówienia – domyślnie integrator pobiera do programu zamówienia ze znacznikiem potwierdzenia w BaseLinker, ustawienie pozwala na pobieranie również zamówień niepotwierdzonych.

Konfiguracja magazynów – obsługa wielomagazynowości

Funkcja ta pozwala na wskazanie katalogu, grup cenowych i magazynów w których integrator będzie aktualizować informacje o produktach.

W połączeniu z możliwością operowania na kilku plikach konfiguracyjnych oraz mapowaniem magazynów i cen staje się potężnym narzędziem umożliwiającym zarządzanie aktualnością całego asortymentu w BaseLinkerze.

Przykładowa konfiguracja – zmapowane magazyny i cenniki

Przykładowy scenariusz określa następujące warunki:

 • Operujemy na katalogu „Wszystkie magazyny
 • W magazynie domyślnym („Default„) mają znaleźć się ilości z magazynu Subiekta o nazwie „Główny
 • W magazynie dodatkowym „Sklep internetowy” mają znaleźć się zsumowane ilości z magazynów Subiekta o nazwie „Główny” i „Allegro
 • Do cennika domyślnego „Default” ma trafić cennik „Detaliczna” z Subiekta
 • Do cennika „Euro” ma trafić cennik „Internetowa” z Subiekta

Konfiguracja wygląda następująco: