Aby ułatwić pracę z listą towarów, integrator umożliwia filtrowanie jej zawartości na podstawie różnych kryteriów, takich jak:

  • Kategoria asortymentowa
  • Kategoria wielopoziomowa
  • znaczniki e-commerce, takie jak: aktywny w systemach zewnętrznych, dostępny w systemach aukcyjnych, dostępny w B2B/B2C.

W oknie Ostatnio użyte wyświetlane jest 10 ostatnio użytych filtrów.

Użyte kryteria złączone są operatorem „i” („and”). Oznacza to, że np. wskazując kategorię „ogólna” oraz „dostępny w systemach aukcyjnych – tylko zaznaczone”, na liście zostaną zaprezentowane wyłącznie towary spełniające obydwa kryteria (znajdujące się w kategorii „ogólna” i posiadające zaznaczony znacznik „dostępny w systemach aukcyjnych”)

Integrator umożliwia zapisanie określonego filtra jako domyślnego. Działanie takie spowoduje ograniczenie zestawu przesyłanych informacji o towarach także dla harmonogramu. Domyślny filtr można określić w tym miejscu.