Integrator daje możliwość wycofywania anulowanych zamówień (np. zwróconych lub nieopłaconych przez kupujących). Funkcja działa w taki sposób, że na podstawie wskazanych statusów w konfiguracji, integrator w momencie pobierania listy zamówień sprawdza, czy są zamówienia których status wskazuje na ich anulowanie.

O postępach, zostaniemy poinformowani w sekcji Aktywność w dolnej części okna:

Jeśli znajdzie jakieś zamówienie o statusie wskazanym uprzednio w konfiguracji, to powiązany z nim dokument ZO otrzymuje status A – Anulowany.

Anulowany zostaje wyłącznie dokument ZO. Ewentualne dokumenty realizujące nie są modyfikowane.

Sprawdzanie zamówień do anulowania/ usunięcia odbywa się za każdym razem

    • podczas uruchomienia integratora,
    • po kliknięciu przycisku: Odśwież listę w oknie głównym programu,
    • podczas każdego uruchomienia zadania harmonogramu.