Aby przejść do konfiguracji programu, należy wybrać menu: Program→ Konfiguracja lub wcisnąć klawisz F9.

Jeśli którekolwiek pole zostało podkreślone – jak na przykładzie poniżej – należy obowiązkowo je wypełnić. Pozostawienie któregokolwiek pola pustego, może skutkować nieprawidłowym działaniem niektórych funkcji. Jeśli zależy Ci na szybkiej konfiguracji, należy wypełnić wszystkie podkreślone pola wg poniższego wzorca.

W niektórych przypadkach integrator umożliwia wczytanie informacji pobranych z Wapro/ze Sklepu. Z tego powodu zawsze, kiedy tylko pojawia się taka możliwość, należy skorzystać z opcji odśwież (symbol dwóch strzałek). Wpisywanie informacji ręcznie nie jest zalecane.

 

Spis treści