Zamówienia

Domyślny magazyn – wskazuje magazyn, do którego będą importowane zamówienia. Dodatkowo ustawienie to określa z którego magazynu integrator będzie pobierać stany magazynowe.

Tryb importu – określa typ dokumentu, do którego będą importowane zamówienia. Dostępne opcje to: ZO (bez rezerwacji), ZO (z rezerwacjami), WZ, Dokument sprzedaży (faktura/paragon)

Zamówienie w buforze – import zamówień do bufora WAPRO.

Ustaw etykietę dokumentu – pozwala ustawić wybraną z listy etykietę dokumentu. W razie potrzeby nową etykietę należy dodać z poziomu WAPRO.

Data dokumentu sprzedaży – umożliwia import dokumentów z określoną datą (do wyboru: data zaimportowania lub data złożenia zamówienia w sklepie).

Sposób wyliczania cen – umożliwia wskazanie czy dokument ma być liczony od cen netto lub od brutto. W celu zachowania zgodności pomiędzy wartością zamówienia a wartością dokumentu, zalecamy ustawienie od brutto.

Zawartość pola „Uwagi” – umożliwia umieszczenie w polu „Notatka” dokumentu określonych informacji. Więcej informacji na temat edytora notatek można znaleźć tutaj.

Zawartość pola ’’Nr zam. Klienta” -umożliwia umieszczenie w polu „Nr zam. Klienta” dokumentu określonych informacji. Więcej informacji na temat edytora notatek można znaleźć tutaj.

Powiązania towarów

Symbol usługi powiązanej z kosztami transportu – usługa pod którą integrator będzie podpinał koszty dostawy. Dokładny transport wybrany przez klienta, będzie zapisywany w polu: Opis pozycji usługi transportowej.

Symbol usługi powiązanej z kosztami dodatkowymi – usługa, którą integrator będzie podpinał pod koszty dodatkowe (jeśli wystąpią). Kosztem dodatkowym może być np. prowizja operatora płatności. Sugerowane nazwy to Pakowanie lub Obsługa płatności.

Mapowanie usług dostawy – Umożliwia podpięcie różnych usług z WAPRO pod różne rodzaje dostawy ze sklepu.

Jeśli na liście brakuje określonej metody dostawy, należy złożyć w sklepie zamówienie i wskazać na nim metodę dostawy której brakuje.


Jeśli liczba usług w WAPRO jest duża, a ograniczenie integratora nie pozwala zobaczyć wszystkich usług, możemy użyć trybu ręcznego wprowadzania:

Odblokuje to możliwość ręcznego wpisania symbolu. Symbol należy skopiować z kartoteki usługi z WAPRO.